A hospice ellátásról

HOSPICE – A hospice alapgondolata a halál, elmúlás elfogadtatása a beteggel és családtagjaival, a megbékélés elősegítése, valamint a magány oldása az aktivitás fenntartásával, a lehető legjobb életminőség megteremtésével. Hisszük, hogy az egymáshoz való szeretetteljes odafordulás értelemmel és tartalommal töltheti meg az élet utolsó szakaszát is.

A hospice ellátás általános alapelvei

Holisztikus, sokoldalú gondoskodás

A hospice ellátás egyik legfontosabb jellemzője, hogy a beteg életminőségének javítását tűzte ki célul. Ennek megfelelően a gondoskodás nem csupán a beteg testi, hanem a lelki, szociális és spirituális igényeire, valamint a hozzátartozók segítésére is kiterjed mind a betegség fennállása, mind a gyász ideje alatt.

Palliatív kezelés, fájdalomcsillapítás

A hospice ellátás életük utolsó szakaszában lévő betegeknek segít. Erre az állapotra különösen jellemzőek a kínzó tünetek, ezek enyhítése a hospice ellátás alapvető célja. A fájdalmak csillapítása folyamatosan és fokozatosan, megelőző jelleggel történik, ezzel a minimálisra csökkenthetőek vagy teljesen megszűntethetőek a fájdalmak. Az egyéb tünetek enyhítése a palliatív terápia beállításánál szintén rugalmasan, egyénre szabottan történik.

A beteg és a családtagok érzelmi és lelki támogatása

A gyógyíthatatlan betegség mindvégig nagy lelki megterhelés a beteg és a családja számára, különösen így van ez az utolsó stádiumban, hiszen a beteg egyre fenyegetőbben éli át a halál közeledtét. Az ilyenkor fellépő pszichiátriai tünetek, a szorongás, a depresszió, az alvászavar feltétlenül kezelendő. A családtagok számára is nagyon fontos a várható veszteség – már előlegezett – kezelése, illetve segítségnyújtás a gyász feldolgozásában. Az érzelmi és lelki támogatás mind a beteg, mind a családtagjaik részére a hospice ellátás bázisát képezi.

Életigenlő alapállás

A hospice a halált az élet részének és olyan folyamatnak tekinti, melyet sem megrövidíteni, sem mesterségesen meghosszabbítani nem szabad. A beteghez való szeretetteljes odafordulás értelemmel és tartalommal töltheti meg ezt az életszakaszt.

Az emberi méltóság tiszteletben tartása

A hospice gondozás a beteg személy méltóságát mindvégig tiszteletben tartja. Ez a magatartás megkívánja a beteggel szembeni őszinteséget, hogy betegsége során egyenrangúan kezeljék, állapotáról mindenkor tapintatosan tájékoztassák a realitást képviselve, de a reményt soha fel nem adva. A beteg bevonása a hospice szemléletű ellátásba elengedhetetlen. Ismernie kell állapotát, tünetei eredetét, a kezelési módszereket, a várható hatást és a mellékhatásokat. A hospice tiszteletben tartja minden beteg vallási meggyőződését és lehetővé teszi a vallásgyakorlást, bármely felekezet híve is. Ugyanakkor tiszteletben tarja a nem hívő beteg világnézetét, kívánságait is.

A multidiszciplináris team és a család együttműködése

A betegek ellátását speciálisan felkészült szakemberekből álló csapat végzi, melyben hospice orvos, hospice nővér, fájdalomcsillapító szakorvos, pszichológus, lelkész, szociális munkás, gyógytornász és sok önkéntes segítő vesz részt . Mivel alapvető cél, hogy a beteg ember élete utolsó részét az otthonában, családja körében élhesse, ezért a hospice ellátás során alapvető a családdal való szoros együttműködés, a család bevonása és folyamatos segítése a beteg körül.

Ingyenesség

A hospice szolgálat mindenki számára térítésmentes, hiszen az emberhez méltó halál minden ember alapvető joga.

Szemléletformálás

Marie De’ Hennezel szerint a hospice egy „mozgalom, mely visszavezeti a halált tudatunk és gondolataink terébe és emberibbé teszi a halált intézményeinkben.” A hospice speciális szellemiség, filozófia, a haldoklóval való együttélés, lehetőségek teremtése arra, hogy a haldokló képes legyen spiritualitását átélni, fizikai, szellemi képességeit használni, élvezni.A hospice mozgalom törekvéseivel el szeretné érni, hogy a közvélemény figyelme forduljon a haldoklók problémái felé, a társadalom elfogadóan és tudatosan viszonyuljon a halálhoz.

Történeteink

További történeteink

TÁRSSZERVEZETEK:

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület
Elnök: Schäffer Judit
Cím: 1089 Budapest, Orczy út 6.
Tel.: +36 1 215 0938
www.hospice.hu

Életvégi Tervezés Alapítvány 
Elnök: Csikós Dóra
Cím: 1027 Budapest Frankel Leó út 6. 1/15.
E-mail: info@eletveg.hu
www.eletveg.hu

GYÁSZOLÓKAT TÁMOGATÓ SZERVEZETEK:

Napfogyatkozás Egyesület
Elnök: Dr. Pilling János
Levelezési cím: 1276 Budapest, Pf. 194.
Tel.: +36 70 310 18 49
E-mail: napfogyatkozas@index.hu
www.gyaszportal.hu 

EGYÉB RÁKBETEGEKET SEGÍTŐ SZERVEZETEK:

Rákbetegek Országos Szövetsége
Cím: 1126 Budapest, Böszörményi 20-22. III/335.
Tel.: +36 1 225 7767
Mobil: +36 30 424 4686
E-mail: rakszov@rakszovetseg.hu
www.rakszovetseg.hu

Magyar Rákellenes Liga
Cím: 1123 Budapest, Ráth György u. 6.
Tel.: +36 1 225 1621 +36 1 225 1622
www.rakliga.hu

A Rák ellen az Emberért, a Holnapért! Társadalmi Alapítvány
Cím: Budapest, Mátyás u. 18. fsz. 1.
Tel.: +36 1 217 0404
www.rakellen.hu

Top